Go to Top

Rekomendacje

Zbliża się POL-ECO SYSTEM

Zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, ciepłownictwo powiatowe, czyste powietrze, smart city, a także innowacje w ochronie środowiska – to tylko wybrane tematy, które będą omawiane podczas targów POL-ECO-SYSTEM. Patronat nad imprezą sprawuje Minister Środowiska oraz prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematem przewodnim targów będzie „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”. Od ponad 30 lat podczas POL-ECO SYSTEM mają miejsca biznesowe spotkania branży komunalnej i ochrony środowiska. To właśnie w Poznaniu producenci i dystrybutorzy prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Targi POL-ECO-SYSTEM odbędą się w dniach 9-11 października.

– Pod koniec czerwca upłynął termin zgłoszeń i widzimy większe zainteresowanie wystawców naszymi targami. Swój powrót potwierdziły firmy, które nie wystawiały się w poprzedniej edycji – wyjaśnia Paulina Pietrzak, dyrektor POL-ECO SYSTEM. – Warto zauważyć, że w tym roku powracają także firmy, które wystawiają się w systemie dwuletnim.

Tematyka zrównoważonej gospodarki odpadami będzie szeroko omawiana podczas licznych konferencji i wydarzeń. Kompleksowo poruszone będą także zagadnienia związane z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, a także systemem kaucyjnym. Podczas POL-ECO SYSTEM omówione zostaną również tematy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, rozwiązań służących utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
– Liczne konferencje i wydarzenia towarzyszące targom świadczą o tym, że POL-ECO SYSTEM jest istotnym miejscem spotkań, gdzie można zabrać głos w dyskusji i zapoznać się z bogatą ofertą wystawienniczą – zauważa Paulina Pietrzak. – Również w tym roku nie zabraknie tematów najbardziej nurtujących branżę – dodaje dyrektor POL-ECO SYSTEM.
Targi zostaną poprzedzone Dniem Informacyjno-Szkoleniowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w trakcie targów będą miały miejsce uroczystości Jubileuszu 30-lecia Funduszu. Po raz trzeci podczas POL-ECO SYSTEM odbędzie się konferencja EkoSfera organizowana przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sesje poświęcone będą m. in. następującym tematom: zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, klimat i energia, czyste powietrze, inicjatywy samorządowe w obszarze ekorozwoju, ciepłownictwo powiatowe oraz samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości życia w miastach.

Inf. prasowa i zdjęcia MTP