Go to Top

Rekomendacje

Konkurs dla środowiska!

To ostatnia szansa, bo tylko do 15 września zgłaszać się można do konkursu Lider Ochrony Środowiska! O tytuł mogą się ubiegać przedsiębiorstwa i samorządy konsekwentnie dążące do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska i istotnie zaangażowane w ambitne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, produktów, usług, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce.

Przedmiotem konkursu są zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące rozwojowi i promowaniu ochrony środowiska, a w szczególności nowoczesne, efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, jak również przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.
Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach:
    •    firma (przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza);
    •    produkt/usługa;
    •    jednostka samorządu terytorialnego;
    •    organizacje pozarządowe;
    •    nagroda specjalna Ministra Środowiska – przyznawana za całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.
Termin zgłaszania wniosków: 15 września 2019 r.
Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 9 października 2019 r. podczas najważniejszych targów ochrony środowiska – POL-ECO SYSTEM 2019.
Inf. MTP