Go to Top

Rekomendacje

Walka o czyste powietrze

To nie przemysł zanieczyszcza powietrze. Odpowiedzialny jest co najwyżej za kilkanaście procent smogu. I nawet, gdyby wszyscy zaczęli jeździ elektrycznymi pojazdami, smog nie zniknie. Olbrzymią część szkodliwych substancji generują przestarzałe piece, w których nadal pali się nieodpowiednim paliwem. Wiele miast stara się zaoferować mieszkańcom korzystne programy umożliwiające wymianę pieców na nowe. Lub tak jak Wrocław – przyłączenie mieszkań do ciepłowniczej sieci miejskiej.

W ciągu niespełna dwóch lat trwania programu antysmogowego „Czysta Enegia dla Wrocławia” udało się zlikwidować ok. 4 tys. pieców. Do sieci miejskiej przyłączono 77 nieruchomości w centrum miasta. Prowadzony od lutego 2018 roku program dotyczy wyznaczonego obszaru Śródmieścia. Firma Fortum zobowiązała się w ciągu roku od złożenia wniosku przyłączyć do sieci każdą nieruchomość posiadającą wewnętrzną instalację grzewczą lub instalację w trakcie realizacji. Firma finansuje budowę przyłącza i nie pobiera tzw. opłaty przyłączeniowej.

W stolicy Dolnego Śląska około 20.000 lokali mieszkalnych bądź domów jednorodzinnych ma nadal piece, które trzeba wymienić na ekologiczne źródła ogrzewania. Większość z nich, bo około 12.000 jest w zasobie komunalnym miasta.