Go to Top

Rekomendacje

Retencja antidotum na suszę

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował, że w tym roku na projekty tzw. małej retencji i melioracji przeznaczonych zostanie 400 mln zł. Ma to być jeden ze sposobów walki z suszą, która w ostatnich latach coraz częściej zdarza się w Polsce. Ten rok pod względem niewystarczającej ilości wody w Polsce może być szczególnie ciężki, gdyż według prognoz wody może być jeszcze mniej niż to było w ostatnich 50 latach.

Dlatego konieczny jest długofalowy program poprawy warunków wodnych w Polsce. Jednym z elementów jest budowa małych zbiorników retencyjnych o pojemności do 1.000 m sześc. Pilotażowy program zwiększenia retencji wody polegać będzie na odtworzeniu retencji korytowej – budowie zastawek, jazów i urządzeń, które powstrzymają spływanie wody z pól. Uruchomiony zostanie też program budowy indywidualnych studni głębinowych.