Go to Top

Rekomendacje

Miasto w symbiozie ze środowiskiem

Koncepcja SymbioCity – miasta włączonego w ekosystem na zasadzie symbiozy – zakłada, że obieg materii w miastach powinien być zamknięty. Nie wystarczy jednak zadbać o ponowne wykorzystanie odpadów w systemie miasta lub oddawanie ekosystemowi materii w takim samym stanie, w jakim została pobrana. Trzeba dążyć do tego, by z przyrody pobierać jak najmniej oraz jak najmniej oddawać w postaci, która może być dla niej szkodliwa. Modelowym przykładem jest jedna z dzielnic Sztokholmu – Hammarby Sjöstad.

Opracowane 10 lat temu w Szwecji podejście symbio-miasta znalazło swoje odzwierciedlenie w wielu ośrodkach miejskich na całym świecie. Modelowym przykładem jest jednak z dzielnic Sztokholmu – Hammarby Sjöstad. Tam ścieki oraz odpady są wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, a także produkcji energii elektrycznej i biogazu. Część zapotrzebowania na prąd pozwala pokryć również  energia z paneli fotowoltaicznych. Przyjazne środowisku instalacje mają też umożliwić ograniczenie zużycia wody do 100 l na osobę dziennie (czyli dwukrotnie mniej niż wynosi średnia dla mieszkańców Sztokholmu).

Zamknięcie obiegu nie musi dotyczyć tylko dużych ośrodków. Za przykład może posłużyć niewielka gmina Chagny we Francji. Z powstających tam odpadów miejscowy zakład metanizacji odpadów zaprojektowany, zbudowany i eksploatowany przez TIRU produkuje biogaz. Ten zaś zapewnia energię do wypalania dachówek w sąsiadującej fabryce. W tym samym zakładzie powstaje też wysokogatunkowy kompost wykorzystywany przez okolicznych rolników.

Informacja: Constans PR