Go to Top

Termomodernizacja bloków z wielkiej płyty

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiedział, że około 60.000 budynków z wielkiej płyty może być zmodernizowanych dzięki dopłatom do termomodernizacji, podłączeń do sieci ciepłowniczej czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Umożliwią to nowe przepisy, które mają wejść w życie w przyszłym roku. Przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów nowelizacja ustawy o termomodernizacji ma poprawić jakość życia ok. 12 mln Polaków mieszkających w blokach z wielkiej płyty. Dofinansowanie może wynieść do 50 procent wartości inwestycji, którą przeprowadzają np. wspólnoty mieszkaniowe. Premie będą wypłacane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z opracowania Instytutu Techniki Budowlanej, które zleciło MIiR wynika, że budynki wielkopłytowe, które powstały w latach 1960-1990, charakteryzują się nadmierną przenikalnością cieplną przegród zewnętrznych, niedostatecznym stanem instalacji i urządzeń budowlanych oraz niską estetyką elewacji. Dlatego resort chce wspierać zakup i montaż tzw. kotew, którymi łączy się warstwę fakturową i warstwę konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych. Jak mówił, nowe przepisy umożliwią zarządcom budynków z wielkiej płyty, czyli np. gminom, spółdzielniom, wspólnotom czy gminom występowanie o zakup i montaż kotew. Jego zdaniem przeprowadzenie takich robót zwiększa stabilność i trwałość budynków z płyt prefabrykowanych, zwłaszcza w sytuacji gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które stanowią dodatkowe obciążenie.