Go to Top

Zakaz importu kopciuchów!

Powietrze w Warszawie nadal zatruwa w sezonie grzewczym ponad 18 tysięcy „kopciuchów”. Mimo szumnych deklaracji Ratusza w ciągu roku udało się ich zlikwidować zaledwie 175 sztuk. Na pozbycie się reszty czyli ponad 17 tysięcy,  użytkownicy mają 3 lata, ponieważ od 1 stycznia 2023 za korzystanie z takich pieców grozi będą poważne kary. Tymczasem jeszcze w 2020 roku na wymianę pieca w Warszawie można dostać 100% dotacji. Potem jej wysokość będzie spadać – taki system sprawdził się w Krakowie powodując masową wymianę szkodliwych urządzeń w pierwszym roku obowiązywania dopłat. Dzięki nowelizacji prawa na szczęście „kopciuchów” nie będzie już można także kupić.

Znowelizowana właśnie i podpisana przez prezydenta ustawa Prawo ochrony środowiska zakazuje bowiem importu kotłów pozaklasowych – niespełniających krajowych wymogów emisyjności. Kara za import i sprzedaż takich urządzeń wynosić będzie od 10 tys zł do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku. Kontrolami legalności i dokumentacji kotłów (możliwe są nawet ich badania laboratoryjne) oraz nakładaniem kar zajmie się inspekcja handlowa.