Go to Top

Ile kosztuje smog?

Niska emisja przyczynia się w Polsce do przedwczesnych zgonów od 19 do 22 tys. osób rocznie.  Dane dotyczą emisji pyłów i szkodliwych gazów na wysokość do 40 metrów, czyli zanieczyszczeń, które głównie pochodzą z domowych pieców grzewczych i przydomowych kotłowni na węgiel. Poza tym niska emisja kosztuje każdego Polaka od 300 do 800 euro rocznie. Na te kwoty wpływają między innymi wydatki ponoszone na leczenie chorób wywołanych smogiem. Leczenie chorób wywołanych wdychaniem zanieczyszczonego powietrza oraz strata dochodów podczas przebywania na zwolnieniach lekarskich kosztuje Polskę co roku od 13 do 30 mld euro.

Roczne koszty zdrowotne są wyższe niż wartość 10-letniego rządowego programu antysmogowego "Czyste Powietrze" (ponad 100 mld zł).  Pieniądze, które mają zostać wydane na termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła, powinny przyczynić się do ograniczenia smogu, a przez to do zmniejszenia wydatków z tym związanych.

Od 1 lipca br. wejdzie w życie przepis dotyczący jakości paliw stałych, który wyeliminuje z obrotu detalicznego najgorszej jakości węgiel - miały węglowe. W poprawie tego, czym pali się w domowych piecach pomogą także kasy fiskalne on-line wprowadzone w składach węgla.