Go to Top

Koronawirus - zalecenia GIS

Nawet podczas epidemii nie każdy może pracować w domu. Co wtedy? W jaki sposób firmy dbają o to, by nie narażać swoich pracowników na ryzyko zarażenia się?  Przypominamy podstawowe zasady zachowania w miejscu pracy przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.  Zaleca się zatem:  Zachowywać bezpieczną odległość od rozmówców (1,5 metra) Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Zapewnić dostęp do miejsc, w których pracownicy mogą myć ręce mydłem i wodą.
Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

Wywiesić w widocznym miejsc informacje jak skutecznie myć ręce. Przeszkolić personel. Zwrócić szczególną uwagę na utrwalenie w pamięci wszystkich, aby podczas pracy czy wizyty w miejscu publicznym nie  dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu (zakrywać usta łokciem, a nie dłonią!)
Zapewnić  czystość w miejscu pracy!
    •    powierzchnie dotykowe muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym  lub przecierane wodą z detergentem,
    •    wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
Jesteśmy pewni, że te zalecenia zostały już wszędzie wdrożone, przypominamy je jednak dla spokoju sumienia.