Go to Top

Segregacja – nowe przepisy!

W przepisach tzw. tarczy antykryzysowej znajduje się także zapis dotyczący segregacji odpadów. Wynika z niego, że wojewoda może zmienić zasady selektywnej zbiorki odpadów, tzn. zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb lub uznać wszystkie powstające odpady za nieposegregowane. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wyjaśnił, że nowe przepisy będą miały zastosowanie w sytuacji, kiedy przez koronawirusa branża odpadowa nie będzie mogła normalnie działać, np. ze względu na mniejszą liczbę pracowników. Chodzi np. o ich zachorowania, kwarantannę itd.

Zgodnie z nowym prawem wojewoda będzie mógł wydać polecenie składowania i spalania odpadów bez jakichkolwiek lub określonych wstępnych procesów przetwarzania, które są wymagane przed tymi procesami. Chodzi o wysegregowanie odpadów do odzysku, w tym recyklingu, czy zmniejszenie masy odpadów przed składowaniem.

Wojewoda będzie mógł też zmienić zasady selektywnego zbierania odpadów, tzn. zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb, bądź uznać wszystkie odpady jako niesegregowane - zmieszane. Będzie on mógł też zmienić częstotliwość odbioru odpadów, zmienić sposób ich segregacji.
Nowe przepisy odnoszą się również do odpadów medycznych. W razie konieczności, zakaźne odpady medyczne, będzie można przetworzyć w innych niż spalarnie odpadów niebezpiecznych instalacjach umożliwiających ich bezpieczną przeróbkę.

Tarcza antykryzysowa wydłuży ponadto możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej, choć nadal rekomendowana jest ewidencja elektroniczna przez BDO, czyli tzw. Bazę Danych Odpadowych. Mimo to Jacek Ozdoba wyraził nadzieję, że stan epidemii nie wymusi masowego stosowania nowych przepisów przez wojewodów. Tym bardziej, że z uwagi na utrudnienia w przepływie towarów, polska branża recyklingu sygnalizuje narastające trudności w pozyskaniu surowców do produkcji recyklatów, ponieważ były one dotychczas częściowo sprowadzane z innych krajów UE. Dlatego utrzymanie selektywnej zbiórki jest jednym z warunków utrzymania działalności przez polskie przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem.