Go to Top

Ruszyła budowa spalarni odpadów w Gdańsku

Miejska spółka Port Czystej Energii, która jest inwestorem spalarni w Gdańsku, wydała wykonawcy formalne polecenie rozpoczęcia robót. Warta blisko 507 mln zł inwestycja ma być gotowa w 2023 roku, a budowę realizuje włosko-francuskie konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy. Jak informują przedstawiciele Portu Czystej Energii, polecenie rozpoczęcia robót wydano – „na podstawie wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę, której postanowieniem dnia 25 marca br. organ budowlany nadał rygor natychmiastowej wykonalności". Inwestor nadal czeka na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji pozwolenia na budowę, złożonego w listopadzie przez ekologów z Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Swoje uwagi do projektu budowy spalarni miał też wojewoda pomorski.


Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować. Odpady energetyczne to np. zużyte pieluchy jednorazowe, siatki foliowe, zabrudzony papier czy folie po słodyczach, które dostarczają w procesie spalania prawie tyle samo energii, co węgiel brunatny.