Go to Top

Automatyczne oczyszczalnie ścieków

Zamontowanie siłowników elektrycznych serii Rotork CK wraz ze zintegrowanymi modułami sterującymi Centronik umożliwiły duńskim oczyszczalniom w znacznym stopniu zautomatyzować proces uzdatniania ścieków. Dzięki takim urządzeniom coraz więcej oczyszczalni w Danii pracuje w trybie bezobsługowym. Siłowniki Rotork CKc można zdalnie konfigurować i obsługiwać za pomocą przełączników wyboru umieszczonych w obudowie Centronik lub narzędzia do ustawiania Rotork za pomocą interfejsów na podczerwień lub Bluetooth.

Wszystkie parametry dotyczące aktualnego stanu urządzeń oraz wykonywanych procesów są widoczne na czytelnym wyświetlaczu. Informacje te są również zapisywane w rejestratorze danych pokazującym na ekranie uruchomienie siłownika, status i zdarzenia. Można je również bezpiecznie pobrać na komputer i przeanalizować za pomocą oprogramowania Rotork Insight 2.