Go to Top

Pułapki na śmieci

Miejskie strumienie i inne cieki wodne, zwłaszcza po obfitych opadach deszczu, często zamieniają się w rwące potoki, w których pełno jest butelek, puszek, reklamówek, a ostatnio coraz częściej niestety foliowych rękawiczek i maseczek. W Gdańsku z tym problemem mają walczyć specjalne pułapki na śmieci. Pierwsze testowane są na płynącym przez dzielnicę Wrzeszcz potoku Strzyża. Zamontowane tam  dwie siatki zapobiegają przedostawaniu się odpadów stałych, spływających z górnych tarasów Gdańska do ujścia potoku, co ogranicza ilość odpadów płynących dalej do Zatoki Gdańskiej.

Pułapki to siatki o długości ok. trzech-czterech metrów, zaprojektowane tak, by nie stwarzały zagrożenia dla żyjących w potokach ryb. 
Oprócz ograniczenia ilości śmieci Gdańskie Wody pracują też nad naturalnymi metodami oczyszczania wód z mikroplastików. Pomoże w tym budowana w Brzeźnie pilotażowa oczyszczalnia, w której filtry z odpowiednich odmian roślin pomogą w skutecznym usuwaniu mikroplastików.