Go to Top

Energia z odpadów w walce ze smogiem

Dominik Bąk, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poinformował, że Tarnów otrzyma 165 mln zł na budowę instalacji kogeneracyjnej produkującej energię z odpadów. Umożliwi to Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Tarnowie realizację wartej 200 mln zł inwestycji, która zapewni ok. 30% zapotrzebowania miasta na ciepło. Eko-spalarnia pre RDF zastąpi obecnie eksploatowane źródła węglowe, a wykorzystanie ciepła z odpadów wpisuje się doskonale w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Wydajność nowoczesnej inwestycji szacuje się na 40 tys. ton przetwarzanego paliwa odnawialnego rocznie (tzw. RDF) wytworzonego właśnie z lokalnych odpadów komunalnych.

Wykorzystanie śmieci będzie skutkować m.in. zmniejszeniem emisji pyłów oraz ograniczeniem masy składowanych na wysypiskach odpadów o ponad 34,5 tys. ton/rok. Moc cieplna, jaką osiągnie instalacja wyniesie 20 MWt, natomiast moc elektryczna 3,5 MWe. Szacowana wielkość produkcji ciepła to ponad 297 tys. GJ/rok a energii elektrycznej – ok. 12 tys. MWh/rok.
Projekt pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” będzie dofinansowany z programu NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami, Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”. MPEC S.A. w Tarnowie otrzyma 20 mln zł dotacji i ponad 145 mln niskooprocentowanej pożyczki. Umowę w tej sprawie podpisano pod koniec maja br.