Go to Top

W Toruniu o odpadach

Firma EKORUM już po raz szósty zaprasza przedstawicieli branży odpadowej na ogólnopolską konferencję „Rozbudowa i modernizacja instalacji gospodarki odpadami”. Odbędzie się ona w dniach 26-27 sierpnia w Toruniu, a motywem przewodnim będzie podnoszenie efektywności zakładów oraz gospodarowanie odpadami w cieniu kryzysu. W gronie prelegentów znaleźli się branżowi eksperci, przedstawiciele instytucji finansujących, prawnicy oraz praktycy.  Podczas wydarzenia poruszone będą m.in. zagadnienia dotyczące potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie krótko- i średniookresowej, planowanych zmian legislacyjnych oraz obecnej sytuacji na rynku odpadów.

Uczestnicy uzyskają aktualne dane dotyczące wzrostu ilości odpadów komunalnych, kosztów ich zagospodarowania, niestabilnego rynku surowców wtórnych, rosnących kosztów zagospodarowania frakcji kalorycznej czy wprowadzenia Bazy Danych o Produktach oraz Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Uzupełnieniem wydarzenia będzie wizytacja dwóch toruńskich obiektów: Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Zakładu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych.
Więcej informacji: www.ekorum.pl