Go to Top

Licznik elektromobilności

Według danych z końca maja 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 11.658 samochodów osobowych z napędem elektrycznym, z których 56% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne – 6.551 szt., a pozostałą część hybrydy typu plug-in – 5.107 szt. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych zwiększył się do 593 szt., natomiast autobusów elektrycznych do 260 szt. Rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec maja osiągnęła liczbę 6.964 szt. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in była o 53% większa niż w porównaniu z tym samym okresem w roku 2019.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec maja w Polsce funkcjonowały 1173 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 208 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W ciągu ostatniego miesiąca zainstalowano 42 nowe stacje.