Go to Top

Pronar spawa z certyfikatem

Technologie spawalnicze stosowane w Pronarze uzyskały certyfikat międzynarodowe niezależnej jednostki notyfikowanej. Poświadczenia wydane przez TÜV Rheinland są nie tylko dowodem zgodności procesów spawania z obowiązującymi normami ISO, ale też gwarantują wysoką jakość spoin. W ostatnich latach Pronar sukcesywnie inwestował w robotyzację i automatyzację procesów spawalniczych i obecnie połączenia takie powszechnie wykonywane są w większości fabryk Pronaru.

Spawanie jest procesem o newralgicznym znaczeniu z punktu widzenia użytkowników maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych. Wybór technologii, metody spawania i jakość powstałych w ich rezultacie spoin przekłada się w konsekwencji m.in. na wytrzymałość czy odporność na korozję samych maszyn, bo prawidłowo wykonane połączenie spawane nie powinno odbiegać parametrami wytrzymałościowymi od łączonego materiału podstawowego.