Go to Top

Pomost z plastikowych butelek

Być może pomost z plastikowych butelek okalający orłowski klif w Gdyni będzie nie tylko wizją architektów, ale urzeczywistni się w niedalekiej przyszłości. Projekt wykorzystania plastiku do budowy pomostu zwyciężył w międzynarodowym konkursie architektonicznym Switch Competition, a powstał w gdyńskiej pracowni BJK Architekci. Celem konkursu było pokazanie, jak bardzo wszechobecny jest plastik i jak wpłynął on na funkcjonowanie współczesnego człowieka. Nagrodzona praca to propozycja wykorzystania plastiku jako tworzywa do budowy stabilnej konstrukcji.

Okazuje się, że z recyklingowanego plastiku może powstać powierzchnia podobna do asfaltu, ale trwalsza i oferującą większe możliwości pod względem konstrukcyjnym, jak i estetycznym.

Architekci chcą przekonać, że plastik nie jest gorszym materiałem niż drewno czy szkło. Ma własne unikalne cechy. Na przykład ze szkła czy metalu nie da się zrobić pontonu. Plastik może też mieć każdy kolor, w przeciwieństwie do wyżej cenionego przez nas drewna. Na dodatek materiał ten nie ulega korozji i może przybierać różne kształty.
Równorzędne miejsce w konkursie zajął jeszcze jeden projekt z Polski - jego twórcy zaproponowali osadzony przed paryską operą pawilon z zewnątrz porośnięty zielenią, a wewnątrz wypełniony instalacją uświadamiającą, jak bardzo nasze środowisko jest zaśmiecone plastikiem.