Go to Top

Program „Moja Woda” wspiera polskie eko-technologie

Wiosenna susza i letnie ulewy pokazują nam, jak bardzo istotne jest zarządzanie zasobami wody i mikroretencją w skali całego kraju. Z początkiem lipca ruszył nabór wniosków do programu, przewidującego do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierająca proekologiczne zachowania. Poza dofinansowaniem obywateli program pomaga zaktywizować przedsiębiorstwa dostarczające polskie „zielone technologie”.

Widać to także na przykładzie firm-laureatów programu GreenEvo, wśród których znalazły są firmy specjalizujące się w gospodarce odpadami, ochronie powietrza, zapewnianiu odnawialnych źródeł energii i rozwiązań wspierających jej oszczędność.
Osoby zainteresowane ekologicznymi rozwiązaniami mogą znaleźć je na stronie GreenEvo, natomiast przedsiębiorcy z różnych dziedzin w tym samym miejscu mogą zapoznać się z Akceleratorem Zielonych Technologii GreenEvo i innymi projektami Ministerstwa Klimatu.
Program „Moja woda” realizowany będzie w latach 2020-2024. Na łagodzenie skutków suszy przeznaczone zostanie 100 mln zł.