Go to Top

Dofinansowanie budowy instalacji komunalnych

24 sierpnia ruszyło przyjmowanie wniosków na dofinansowanie inicjatyw w ramach selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz budowy instalacji gospodarowania odpadami, co zapowiadaliśmy niedawno w Poskom News. O wsparcie ubiegać się mogą samorządy, ich związki oraz przedsiębiorcy, a będzie ono udzielane w formie dotacji i pożyczki, przy czym dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

24 sierpnia ruszyło przyjmowanie wniosków na dofinansowanie inicjatyw w ramach selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz budowy instalacji gospodarowania odpadami, co zapowiadaliśmy niedawno w Poskom News.
O wsparcie ubiegać się mogą samorządy, ich związki oraz przedsiębiorcy, a będzie ono udzielane w formie dotacji i pożyczki, przy czym dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.
Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to oferta skierowana do zainteresowanych np. budową stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, budową nowych oraz modernizacją lub rozbudową istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a także ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Do rozdysponowania zostało 575 mln zł, a wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2022 roku.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresami:
www.nfosigw.gov.pl/1/
www.nfosigw.gov.pl/2/