Go to Top

Pożyczka na budowę spalarni w Gdańsku

Budowa gdańskiej spalarni otrzymała wsparcie NFOŚiGW w postaci 300 milionów złotych pożyczki ze środków krajowych. Inwestycja, o całkowitym koszcie 692 milionów zł, pozyskała też wcześniej dotację – ok. 270 mln zł z unijnego Funduszu Spójności. Prace zostaną ukończone w czerwcu 2023 r. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego zakładu termicznego przekształcania odpadów o przepustowości nominalnej 160 tys. Mg/rok (ton rocznie) przy wartości opałowej 11 MJ/kg.

Zakład będzie przystosowany do termicznego przekształcania resztkowych odpadów komunalnych (frakcji energetycznej wydzielonej z odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych). Planowana instalacja będzie utylizować odpady z Gdańska i ponad 30 pomorskich gmin zamieszkałych przez ponad 1,6 mln mieszkańców.