Go to Top

EkoSfera on-line

Transformacja energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, offshore, OZE, rozszerzona odpowiedzialność producentów to tylko wybrane zagadnienia dwudniowej konferencji EkoSfera (9-10 listopada br.). Uczestnicy debat zapoznają się z trendami kształtującymi aktualną i przyszłą politykę państwa w zakresie ochrony środowiska. Patronat honorowy nad EkoSferą objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Konferencja EkoSfera – wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku ze względu na przełożenie targów konferencja odbywa się on-line w dniach 9-10 listopada.

– Polska realizuje koncepcję ochrony klimatu, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW angażują się w działania promując ideę zrównoważonego rozwoju, której celem jest dobro człowieka i oszczędność zasobów naturalnych. Podczas konferencji EkoSfera poruszane będą zagadnienia kształtujące przyszłą politykę państwa m.in. w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu – zaznacza Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Konferencja EkoSfera to dziesięć wyjątkowych debat o zróżnicowanej tematyce. Pierwszego dnia odbędą się dyskusje dotyczące innowacyjnej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, adaptacji do zmian klimatu i zwiększenia odporności miast na wyzwania klimatyczne, a także rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Uczestnicy konferencji zastanowią się nad rolą Climate Change Office – nowego zawodu, który zaczyna funkcjonować w sferze biznesu. Odpowiedzą również na pytanie: czy bez energetyki jądrowej można uratować planetę. Drugiego dnia konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące odnawialnych źródeł energii, offshore, elektromobilności i gospodarki obiegu zamkniętego.

Podczas dwudniowej konferencji odbędzie się również prezentacja laureatów trzech konkursów: „Produkt w obiegu”, „GreenEvo” oraz „Miasto z Klimatem i Dom z Klimatem”.