Go to Top

Recyklaty w opakowaniach – obowiązkowo!

Zapis o obowiązkowym wykorzystaniu recyklatów w wyrobach opakowaniowych znajdzie się w projekcie Ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Zostanie on oddany do konsultacji społecznych pod koniec listopada tego roku. – Najważniejszy jest recykling i przede wszystkim na to powinniśmy stawiać – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. – Do projektu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów proponujemy włączyć rozwiązanie dotyczące udziału czy procentu – recyklatów w opakowaniu. Dzisiaj odpad to jest surowiec, powinno to dawać możliwość, żeby w obrocie finansowym było to opłacalne.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” zrzeszające polskie zakłady recyklingu materiałowego z zadowoleniem przyjęło tę informację. – Już wiosną postulowaliśmy do Ministerstwa Klimatu o wprowadzenie obowiązkowego wykorzystania recyklatów na poziomie co najmniej 30%. Jest to kluczowy czynnik pobudzający rynek recyklingu w Polsce. Będzie on miał też pozytywny wpływ na osiągnięcie przez nasz kraj unijnych norm recyklingu tworzyw sztucznych – powiedział prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling” Szymon Dziak-Czekan. – Co ważne, obligatoryjne wykorzystanie recyklatów musi obejmować wszystkie rodzaje tworzyw, a nie tylko butelki PET, gdyż to właśnie z innymi rodzajami tworzyw mamy największy problem – dodał.

Postulat stowarzyszenia jest zgodny z założeniami dyrektywy unijnej w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Docelowo pozwoli to obniżyć wysokość plastic tax, który będzie naliczany w wysokości 800 EUR od każdej tony plastiku niepoddanej recyklingowi. Podatek ten będzie daniną krajów członkowskich do budżetu UE od 2021 r.

Projekt przewiduje również zniesienie obowiązującego limitu 30% termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Jak zaznaczył wiceminister Jacek Ozdoba, spalanie frakcji kalorycznej (czyli odpadów nienadających się do recyklingu) jest ostatecznością tak, jak i jej składowanie. Rosnące ceny wywozu śmieci są przede wszystkim efektem braku finansowania recyklingu przez producentów opakowań, jak ma to miejsce na Zachodzie.

Źródło informacji: Stowarzyszenie „Polski Recykling”