Go to Top

„Produkt w obiegu” - laureaci

Konkurs Ministra Klimatu i Środowiska „Produkt w obiegu” nagradza innowacyjne produkty zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. W tegorocznej edycji pierwsze miejsce zajął kosz na śmieci zgłoszony przez firmę Bine Sp. z o.o. BIN-e to inteligentny kosz, który całkowicie wyręcza użytkownika z segregacji śmieci. Urządzenie automatycznie rozpoznaje, sortuje i kompresuje odpady. Identyfikuje rodzaj odpadu za pomocą autorskiego systemu rozpoznawania i umieszcza go w odpowiednim pojemniku.

Drugie miejsce zdobył Climate Garden zgłoszony przez Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, a laureatem trzeciego miejsca jest linia do wytwarzania płyt z RDF i innych odpadów zgłoszona przez Centrum Inżynierii Artur Kania.
– Pragnę złożyć laureatom konkursu „Produkt w obiegu” najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za pracę i czas poświęcony na realizowanie projektów wpisujących się w ideę circular economy. Znaczący wkład w budowanie świadomości dotyczącej istoty gospodarki obiegu zamkniętego został podkreślony przez wybór właśnie tych produktów. Zwracają one uwagę na ekologię zarówno w skali makro i mikro, w przestrzeniach pracowniczych, jak i domowych – zaznaczył Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.