Go to Top

Rafał Nęcek szefem Kärcher Polska

 Od początku roku stanowisko dyrektora zarządu Kärcher Sp. z o.o. sprawuje Rafał Nęcek, od 18 lat związany z firmą. Dzięki temu poznał bezpośrednio najważniejsze obszary funkcjonalne firmy, zaczynając od pracy w logistyce, następnie w marketingu, wreszcie sięgając po kierowanie przez ostatnie 12 lat działem ds. sprzedaży w sieci dealerskiej Kärcher. To bogate i różnorodne doświadczenie jest nie do przecenienia na tak zmiennym jak obecnie rynku.

Firma Kärcher od lat przyzwyczaja odbiorców, że sięga jedynie po ambitne cele. Tak jest i dziś, nie tylko w zakresie rozwoju sprzedaży, dotarcia do nowych grup docelowych, a tym samym maksymalizacji zysku, ale i w poważnym traktowaniu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Kontynuacja w tych wszystkich obszarach sukcesów, jakie firma osiągnęła pod kierownictwem pierwszego dyrektora pana Jacka Olko przez 28 lat istnienia, to duże wyzwanie i priorytetowy cel dla nowych władz.

Nabyte w firmie zrozumienie biznesu i sprawdzone talenty managerskie pana Rafała Nęcka gwarantują, że Kärcher Sp. z o.o. nadal pozostanie jedną z najlepszych spółek-córek w niemieckim koncernie Alfred Kärcher SE & Co. KG. Z korzyścią dla wszystkich interesariuszy firmy.

Inf. prasowa Kärcher