Go to Top

Wyższe stawki za posegregowane odpady

W Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znajduje się algorytm, na podstawie którego wyliczane są maksymalne miesięczne stawki za odbiór odpadów. Do ustalenia opłaty za odpady komunalne zbierane selektywnie rady gminy będą brać pod uwagę wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Biorąc pod uwagę informację GUS, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w 2020 r. wyniósł 1919 zł to w przypadku rozliczania się za odpady od mieszkańca, zapłacimy nie więcej niż 38,38 zł (2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę – mieszkańca).

Natomiast w przypadku naliczania od metra sześciennego wody stawka wyniesie nie więcej niż 13,43 zł za metr sześcienny zużytej wody (0,7 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę), a od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego - będzie to maksymalnie 1,53 zł za metr kwadratowy. Z kolei, jeżeli opłata śmieciowa naliczana jest od gospodarstwa domowego, będzie to 94,80 zł.