Go to Top

Sopot likwiduje piece węglowe

Sopot jest liderem w jakości powietrza w Polsce. Jest to związane nie tylko z korzystnym położeniem geograficznym, ale przede wszystkim z konsekwentną polityką miasta. Przykładem może być akcja wymiany pieców węglowych. Mieszkańcy posiadający mieszkania z takim piecem mogą uzyskać znaczne dofinansowanie do wymiany ogrzewania sięgające 100%. W ciągu ostatnich dwóch lat wymieniono 231 pieców węglowych znajdujących się w lokalach gminnych. Z dofinansowania skorzystało także 79 właścicieli mieszkań. W tym czasie udzielono dotacji na kwotę 1.301.000 złotych.

W tym roku usuniętych zostanie kolejnych 55 pieców, natomiast osoby, które chciałyby skorzystać z dotacji na wymianę pieców w mieszkaniach prywatnych powinni to zrobić do końca tego roku.  Jeszcze tylko w tym czasie mogą skorzystać ze 100% dofinansowania.

Od 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z antysmogową uchwałą sejmiku województw pomorskiego, w Sopocie będzie obowiązywał całkowity zakaz używania ogrzewania węglowego. Po tej dacie właściciele lokali, domów, którzy nadal będą korzystali z węgla będą płacili kary finansowe nawet do 5.000 zł. (km)