Go to Top

Jak obniżyć opłaty za wywóz opadów?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało wprowadzenie do ustawy śmieciowej maksymalnych stawek za wywóz odpadów. Ma to powstrzymać zjawisko nieuzasadnionego wzrostu opłat dla mieszkańców. Wiceminister resortu Jacek Ozdoba wskazał, że najwyższe opłaty obowiązują od początku kwietnia w Warszawie. Zwrócił uwagę, że uderzają one głównie w duże rodziny i sięgają nawet kilkuset złotych miesięcznie. Wynika to z zastosowania metody naliczania opłat za wywóz i zagospodarowanie nieczystości na podstawie ilości wody zużytej w gospodarstwie domowym.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje przyjęcie zasady, że gdy miesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym nie przekroczy 3 m sześc., to maksymalna stawka ma wynosić 40 zł. W przypadku zużycia do wody od 3 do 12 m sześc. maksymalna kwota wyniesie 91 zł. A jeśli zużycie wody w miesiącu przekroczy 12 m. sześc., wówczas maksymalna opłata nie będzie mogła być wyższa niż 120 zł.