Go to Top

Jesz owoce morza - zjadasz rocznie 11 tys. kawałków plastiku

Przeciętny konsument śródziemnomorskich owoców morza zjada około 11 tys. kawałków plastiku każdego roku – alarmują europosłowie. Zwiększenie recyklingu w sektorze rybołówstwa i znaczne ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych mają kluczowe znaczenie dla oczyszczania naszych mórz. Parlament Europejski wzywa Unię do przyspieszenia rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w tym sektorze poprzez stopniowe wycofywanie opakowań ze spienionego polistyrenu (styropianu) oraz poprawę zbiórki i recyklingu odpadów morskich. Europosłowie wskazują, że kluczowe znaczenie mają również badania nad zmniejszeniem „śladu środowiskowego” narzędzi połowowych.

– Przeciętny konsument skorupiaków (m.in. krewetki, kraby, homary) śródziemnomorskich spożywa średnio 11 tys. drobin plastiku rocznie - podkreślono w dokumencie. Dodano, że oddziaływanie odpadów morskich na rybołówstwo powoduje straty odpowiadające wartości 1–5 proc. dochodów tego sektora.

Parlament Europejski domaga się planu działania UE w celu znacznego zmniejszenia zużycia tworzyw sztucznych i zajęcia się problemem zanieczyszczenia rzek, cieków wodnych i linii brzegowych, podkreślając, że znaczna część odpadów morskich pochodzi z lądu. Europosłowie wzywają również do przeprowadzenia dalszych badań nad wpływem odpadów morskich oraz mikro- i nanoplastiku na zasoby rybne.

Walka ze śmieciami morskimi nie zaczyna się w morzu, ale musi obejmować wyższe szczeble, obejmujące cały cykl życia produktu. Każdy kawałek śmieci, który trafia do morza, to produkt, który wypadł z obiegu gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby walczyć z zanieczyszczeniem morza, musimy nadal promować pozytywne modele biznesowe i włączać nowe sektory, takie jak rybołówstwo i akwakultura, do tych globalnych wysiłków. Nie ma zrównoważonego rybołówstwa bez zdrowego oceanu– zaznacza Chabaud.

PE wskazuje, że jedynie 1 proc. plastiku w oceanie unosi się na powierzchni, podczas gdy większość z niego trafia do głębin morskich. Tymczasem tylko do Morza Śródziemnego wyrzuca się każdego roku równowartość 66 tys. kontenerów na śmieci, zawierających odpady z tworzyw sztucznych.

kic/
Źródło informacji: EuroPAP News