Go to Top

Dzień Ziemi

Jak co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Nieprzypadkowo właśnie dziś, podczas prac i dyskusji nad zielona przyszłością Polski, organizatorzy szczytu TOGETAIR wezwali do jak najszybszego spełnienia 10 postulatów. Powstały one w ramach prac Rady Eksperckiej TOGETAIR, zrzeszającej największych specjalistów w Polsce. Wiele z nich dotyczy branży komunalnej, stąd publikujemy je w całości:

  1. Jak najszybciej wdrożyć Rozszerzoną Odpowiedzialność Producentów - każdy miesiąc zwłoki oznacza milionowe straty dla całej gospodarki
  2. Rozpocząć dyskusję na temat przyszłości recyklingu i sytuacji na rynku odpadowym – inaczej śmieci nas po prostu zasypią
 
  3. Jak najszybciej zmodernizować ciepłownie opalane węglem – w przeciwnym razie rosnące ceny emisji CO2 spowodują bankructwa ciepłowni lub drastyczne podwyżki dla mieszkańców
 
  4. Dofinansować rozwój elektromobilności, zwłaszcza wśród indywidualnych użytkowników – bez tego elektromobilność oparta tylko na zeroemisyjnych autobusach komunikacji miejskiej „daleko nie zajedzie”
 
  5. Ukrócić betonozę w polskich miastach i bardziej zadbać o tereny zielone – w przeciwnym mieszkańcy będą coraz bardziej narażeni na skutki zmian klimatu i brak wody
 
  6. Kontynuować oraz upraszczać rządowe i regionalne programy termomodernizacji i wymiany kotłów – tempo wciąż jest niewystarczające, a wiele osób ubogich energetycznie nie otrzymuje potrzebnej pomocy
 
  7. Wdrażać więcej prostych programów wsparcia jak Mój Prąd i Moja Woda – pozwoli to osiągnąć efekt skali, upowszechnić proekologiczne inwestycje i pomóc polskim przedsiębiorcom
 
  8. Przedstawić szczegółowy plan transformacji regionów górniczych – tylko transparentny dialog ze stroną społeczną i rozpisany na lata scenariusz inwestycji może przekonać sceptyków do niezbędnych reform
 
  9. Rozpocząć trudną dyskusję o przyszłości rolnictwa i wyzwaniach związanych z nową polityka UE, m.in. Strategią „Od pola do stołu” – świadomość społeczna wśród mieszkańców wsi nt. nieuchronnych zmian wciąż jest zdecydowanie za mała
 
  10. Systemowo wspierać rozwój i badania nad zastosowaniem wodoru na wzór światowych liderów – tylko konsekwentne dofinansowania do badań i rozwoju oraz współpraca biznesu ze światem nauki pozwoli upowszechnić tę technologię i obniżyć koszty wytworzenia wodoru

Te dziesięć zadań to kanon wyzwań jakie stoją przed Polską i jakimi my wszyscy musimy zająć się już  dziś. Nie za rok, czy pięć lat, ale dziś. Tutaj nie ma czasu do stracenia, bo każde opóźnienie niesie ze sobą olbrzymie konsekwencje dla klimatu, środowiska, dla wszystkich Polaków.