Go to Top

ROP jeszcze w tym roku

Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku planowane jest przyjęcie ustawy wdrażającej rozszerzoną odpowiedzialność producentów (ROP) w opakowaniach. Nowe przepisy mają doszczelnić system ze względu na występujące sytuacje potwierdzania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych niezgodnie ze stanem faktycznym oraz sytuacje niewystarczającego finansowania przetwarzania odpadów opakowaniowych przez wprowadzających takie produkty.

Pomóc w tym ma między innymi rozdzielenie strumienia opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych oraz pozostałe opakowania (głównie handel, usługi, przemysł). W projekcie znajdzie się też opłata opakowaniową, która będzie ponoszona przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczone dla gospodarstw domowych. Wysokość stawek ma zostać określona w rozporządzeniu. Pierwsze, szacunkowe obliczenia wskazują, że opłata opakowaniowa może przynieść w 2023 r. 1,5 mld zł.