Go to Top

Renault w 100% elektryczne

Powierzona firmie SUEZ zbiórka odpadów komunalnych w Neuilly-sur-Seine (Francja) będzie realizowana przy użyciu dziesięciu Renault Trucks D Wide Z.E. Po kilku miesiącach eksploatacji pierwszego takiego pojazdu SUEZ i Renault Trucks pozytywnie oceniają swoją współpracę i zobowiązują się do prowadzenia zbiórki odpadów w sposób korzystniejszy dla jakości życia mieszkańców. Śmieciarki nowej generacji będą zbierać odpady nie emitując spalin ani CO2.

Zmniejszenie emisji CO2  i poprawa jakości życia mieszkańców jest przedmiotem szczególnej troski zarówno SUEZ jak i Renault Trucks. Pierwsza ciężarówka D Wide Z.E. do zbiórki odpadów od 63.000 mieszkańców gminy Neuilly-sur-Seine rozpoczęła pracę w lipcu 2020 r. Technologia elektryczna jest doskonale dostosowana do zbiórki odpadów komunalnych i zapewnia znaczną poprawę śladu ekologicznego oraz komfortu użytkowników i mieszkańców przy zerowej emisji lokalnej i emisji CO2 zredukowanej nawet o 95%.

Ta pierwsza ocena pozwoliła również na dokonanie pewnych dostosowań technicznych, takich jak programowanie ogrzewania kabiny i optymalizacja działania sprzętu, w tym liczby cykli zagęszczania, liczby operacji wstrząsania i prędkości mechanizmów.

Renault Trucks stawia sobie za cel, aby do 2025 roku 10% jego sprzedaży stanowiły pojazdy elektryczne.

Inf. prasowa Renault Trucks