Go to Top

PerfectCUT tnie lepiej

Czołowy producent maszyn zielonkowych SaMASZ wprowadził zmiany w listwie PerfectCUT, które przekładają się na jeszcze lepsze cięcie masy zielonej, szczególnie przy niskiej i rzadkiej trawie. Uzyskano to dzięki zmianie kształtu dysku i wstawki międzypłozowej, a także modyfikacji trzymaka i noża. Udoskonalony kształt dysku pozwala na lepszy przepływ skoszonego materiału, a co za tym idzie, mniejszy opór podczas cięcia, a w rezultacie oszczędność paliwa. Zmodernizowano także wstawkę miedzypłozową, która w połączeniu z nowym, dłuższym nożem tnącym, zwiększyła rzeczywisty zakres cięcia o prawie 14 mm.

Dodatkowo wypoziomowanie jej z powierzchnią listwy tnącej poprawiło funkcję wstawki jako przeciwnóż. Przełożyło się to na ulepszenie jakości cięcia, szczególnie w kolejnych pokosach o mniejszej objętości zielonki oraz wyeliminowało ryzyko nawarstwiania się trawy i błota. Zmodyfikowany przez firmę SaMASZ trzymak, obniżył położenie noża tnącego względem listwy. W połączeniu ze zmianą jego kąta skręcenia poprawiła się funkcja samooczyszczenia listwy. Dzięki zmianie trzymaka w listwie PerfectCUT szybka wymiana noży odbywa się przy użyciu mniejszej siły.
Bardzo ważną informacją dla użytkowników jest to, że wszystkie elementy, w których zaszły zmiany, są kompatybilne z poprzednimi wersjami listew PerfectCUT od 2017 roku. Modyfikacje w listwie PerfectCUT obowiązują dla maszyn z rocznikiem modelowym 2021.