Go to Top

RozbudowaOśrodka Badawczo-Rozwojowego SaMASZ

Otworzona została druga hala Ośrodka Badawczo-Rozwojowego SaMASZ-u. Rozbudowa hali OBR o kolejne 667 m2 umożliwi pracę nad prototypami większych i bardziej złożonych modeli maszyn. Tym samym zakończono kolejny etap rozpoczętego w roku 2020 projektu, w wyniku którego na koniec (zakończenie przewidziane jest na 2028 rok) powstanie inwestycja o wartości 25 mln zł (przy dofinasowaniu 8,2 mln zł). Zakres projektu obejmuje wyposażenie hali OBR w 7 obrabiarek do opracowywania nowych technologii i wykonywania prototypów oraz 2 stanowiska badawcze, a także rozwój infrastruktury IT wspierającej modelowanie i symulację procesów technologicznych za pomocą Digital Twin. Aktualnie w OBR pracuje ponad 70 osób, w tym 30 konstruktorów. Prowadzą oni jednocześnie pracę nad ponad 20 projektami nowych maszyn, a także na bieżąco aktualizują parametry w ponad 300 produkowanych maszyn i urządzeń.

W maju tego roku NCBiR rozstrzygnął konkurs „Szybka ścieżka – Agrotech POIR, w ramach którego SaMASZ otrzymał dofinansowanie na „Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0”. Wartość projektu wyniesie 8,4 mln, z czego dofinansowanie to 4,7 mln. Projekt realizowane jest wspólnie z Politechniką Białostocką (Wydziałem Mechanicznym i Elektrycznym) w ramach Konsorcjum firm. W ramach projektu planowane jest opracowanie i przebadanie ciągu maszyn, tj. dwustronnej kosiarki dyskowej pracującej z kosiarką czołową, przetrząsacza karuzelowego i zgrabiarki karuzelowej. Opracowywane maszyny będą wyróżniać się innowacyjnymi rozwiązaniami, pozwalającymi na prowadzenie precyzyjnego, zrównoważonego rolnictwa. (km)