Go to Top

Miasta wydadzą więcej na ochronę środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada nowelizacje ustaw, które sprawią, że samorządy przeznaczą więcej pieniędzy na ochronę środowiska miejskiego. I tak, miasta mające powyżej 20 tys. mieszkańców będą zmuszone do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu oraz przeznaczania co najmniej trzydziestu procent środków w ramach budżetu obywatelskiego na ochronę środowiska miejskiego.

Resort twierdzi, że niewiele polskich miast posiada plany adaptacji do zmian klimatu, w sposób niewystarczający zajmują się tym problemem samorządy województw, a w budżetach miejskich zbyt mało środków przeznacza się na realizację projektów związanych ze zwiększaniem udziału terenów zieleni.Ponadto Komisja Europejska w lutym br. wezwała władze krajowe, regionalne i lokalne do opracowania planów adaptacji do zmian klimatu, a europejskie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców - do opracowania ambitnych planów zazieleniania obszarów miejskich do końca 2021 roku. W czwartym kwartale propozycjami resortu klimatu ma zająć rząd.