Go to Top

POLECO – czas na prawdziwe spotkania

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. O tym, jak sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony klimatu i środowiska, będzie można porozmawiać podczas targów POLECO, które w dniach 13-15 października odbędą się w Poznaniu. – Na pewno wiele dyskusji toczyć się będzie wokół rozwiązań przyjętych przez rząd w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach.  Miniony rok to także rządowy program Polski Ład czy Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Jak te zmiany legislacyjne wpłyną na inwestycje w samorządach, przedsiębiorstwach czy gospodarce komunalnej? Odpowiedzi poszukamy razem z wystawcami i zwiedzającymi targi POLECO – mówi Paulina Pietrzak, dyrektor tych targów.

Targi POLECO są doskonałym miejscem do dyskusji i wymiany poglądów na tematy najbardziej nurtujące sektor ochrony klimatu i środowiska, a także do zapoznania się 
z najnowszymi technologiami, produktami, usługami i rozwiązaniami z zakresu techniki komunalnej, odpadów i recyklingu, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej 
i odnawialnych źródeł energii.

POLECO to prezentacja rozwiązań dla samorządów oraz przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Znaleźć tu można efektywne rozwiązania wykorzystywane 
w zakładach przetwarzania odpadów i sortowniach, myjki do pojemników na odpady, ekologiczne śmieciarki przystosowane do odbioru i transportu nowych frakcji surowców, 
a także maszyny do pielęgnacji zieleni w miastach oraz obsługi terenów użyteczności publicznej.

Targi POLECO są miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony klimatu i środowiska, gospodarką komunalną i zrównoważonym rozwojem.

Od pięciu lat targom POLECO towarzyszy wystawa produktów i projektów finalistów konkursu PRODUKT W OBIEGU. Celem tego prestiżowego konkursu Ministra Klimatu i Środowiska jest promowanie oraz upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Konkurs przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, a także startupów.

Do konkursu zgłaszać można projekty, które wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez takie ich zaprojektowanie i wybór materiałów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie. Konkurs jest bezpłatny. Termin zgłoszeń upływa 23 września 2021 r.
Konkurs sfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Święto polskiej ekologii
Integralną częścią targów POLECO jest konferencja „EkoSfera”, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej 13 października. – Ta wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie miejscem, gdzie odbędą się debaty i rozmowy na większość aktualnych wyzwań przed którymi stoi Polska. Szeroka tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane między innymi z Polskim Ładem, strategicznym programem, którego realizacja pozwoli na zapewnienie pewnej przyszłości dla nas, naszych dzieci i wnuków – zapowiada Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska. Znamienici prelegenci poruszą także tematy związane 
z przeciwdziałaniem suszy, ekoprojektowaniem, a także rolą samorządów w kontekście zmian klimatu. W konferencji będzie można uczestniczyć dzięki transmisji na www.poleco.pl oraz w mediach społecznościowych.

Inf. prasowa MTP