Go to Top

NOVAGO wybiera ekologię

Wykorzystanie najlepszych materiałów i podzespołów zastosowanych w rozdrabniaczach mobilnych LINDNER gwarantuje ekonomiczną oraz bezawaryjną pracę przez długie lata. Są to maszyny, które dzięki swojej mobilności mają szerokie zastosowanie przy rozdrabnianiu różnego rodzaju odpadów – od złomu, odpadów wielkogabarytowych po odpady komunalne i zielone. Maszyny te mogą być zasilane silnikiem spalinowym lub – tak jak w modelu URRACO U75E – silnikiem elektrycznym.

[ Czytaj więcej...]

Elektryczne pojazdy komunalne

Przedsiębiorstwa komunalne rzadko korzystają z pojazdów o napędzie elektrycznym. Przyczyn jest wiele, dominuje przede wszystkim wysoka cena, ale także ograniczony wybór. Na szczęście sytuacja dynamicznie się zmienia, zwłaszcza pod kątem dostępności. Obecnie takie pojazdy znajdują się w ofercie większości producentów aut spalinowych. Poza tym coraz bardziej widoczne są firmy, które skupiają się wyłącznie na produkcji samochodów elektrycznych. Na przykład szeroką ofertę takich samochodów ma firma Zeppelin, która w Polsce jest dystrybutorem „elektryków” Goupil.

[ Czytaj więcej...]

Nowa spycharka Dressta TD-15M

Od lat spycharki Dressta z powodzeniem pracują na składowiskach odpadów, ułatwiając zagęszczenie frakcji nie nadających się do dalszego zagospodarowania. Zadowoleni użytkownicy podkreślają doskonałą ich jakość i odporność. Pochlebnych opinii będzie zapewne jeszcze więcej, gdy na składowiska odpadów wjedzie kolejna odsłona spycharki gąsienicowej – model TD‑15M. Wprawdzie maszyna przeszła spore przeobrażenia, ale zachowano w niej cały szereg rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w maszynach poprzedniej generacji.

[ Czytaj więcej...]

Jak poprawić gospodarkę odpadami

Rada Przedsiębiorczości uważa, że wśród głównych barier, które dzisiaj poważnie utrudniają rozwój sektora gospodarki odpadami należy wymienić między innymi niestabilność obowiązującego prawa i ciągłe jego nowelizacje. Negatywny wpływ ma także brak stabilnych warunków i zachęt do inwestowania w sektor oraz zintegrowanego podejścia do systemu gospodarki odpadami, który winien być oparty na efektywności ekonomicznej i ekologicznej, w tym z wykorzystaniem istniejących instrumentów ekonomicznych.

[ Czytaj więcej...]

Rafał Nęcek szefem Kärcher Polska

Od początku roku stanowisko dyrektora zarządu Kärcher Sp. z o.o. sprawuje Rafał Nęcek, od 18 lat związany z firmą. Dzięki temu poznał bezpośrednio najważniejsze obszary funkcjonalne firmy, zaczynając od pracy w logistyce, następnie w marketingu, wreszcie sięgając po kierowanie przez ostatnie 12 lat działem ds. sprzedaży w sieci dealerskiej Kärcher. To bogate i różnorodne doświadczenie jest nie do przecenienia na tak zmiennym jak obecnie rynku.

[ Czytaj więcej...]