Go to Top

Rośnie ilość odpadów

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku przeciętny Polak wytworzył średnio 332 kg odpadów komunalnych, czyli o 7 kg więcej niż rok wcześniej. Na składowiska skierowano 43 procent odpadów, a do recyklingu trafiło 25 procent. Z danych wynika, że w 2019 r. zebranych zostało 12,8 mln ton odpadów komunalnych, a więc o 2,1 proc. więcej niż w 2018 r. Na tę liczbę składa się 10,8 mln ton odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, co stanowiło 84,5 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Raport precyzuje też, że w 2019 r. funkcjonowało 2.190 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a usługę ich odbierania świadczyły 1.352 przedsiębiorstwa.

[ Czytaj więcej...]

Tytanowa ochrona przed wirusami

Lider w branży małej architektury miejskiej w Polsce, firma Budotechnika, na bazie umowy z Lumichem będzie pokrywać wytwarzane obiekty użyteczności publicznej powłoką TitanSolid™, zabezpieczającą w trwały i bezpieczny sposób przed wirusami, bakteriami, grzybami i pleśniami. W pierwszej kolejności rozwiązanie to zostanie zastosowane w toaletach publicznych, a następnie w wiatach przystankowych. Pierwsze miasta i gminy już wyraziły swoje zainteresowanie. TitanSolid™ to rozwiązanie oparte na unikatowej recepturze wykorzystującej nanocząsteczki dwutlenku tytanu. Tworzy on na pokrytych powierzchniach system powłok fotokatalitycznych o właściwościach przeciwwirusowych i antybakteryjnych.

[ Czytaj więcej...]

Licznik elektromobilności

Według danych z końca maja 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 11.658 samochodów osobowych z napędem elektrycznym, z których 56% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne – 6.551 szt., a pozostałą część hybrydy typu plug-in – 5.107 szt. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych zwiększył się do 593 szt., natomiast autobusów elektrycznych do 260 szt. Rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec maja osiągnęła liczbę 6.964 szt. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in była o 53% większa niż w porównaniu z tym samym okresem w roku 2019.

[ Czytaj więcej...]

Pronar spawa z certyfikatem

Technologie spawalnicze stosowane w Pronarze uzyskały certyfikat międzynarodowe niezależnej jednostki notyfikowanej. Poświadczenia wydane przez TÜV Rheinland są nie tylko dowodem zgodności procesów spawania z obowiązującymi normami ISO, ale też gwarantują wysoką jakość spoin. W ostatnich latach Pronar sukcesywnie inwestował w robotyzację i automatyzację procesów spawalniczych i obecnie połączenia takie powszechnie wykonywane są w większości fabryk Pronaru.

[ Czytaj więcej...]

Największa farma wiatrowa w Polsce

Minister Środowiska Michał Woś, wspólnie z wicepremierem Jackiem Sasinem, symbolicznie uruchomili największą w Polsce farmę wiatrową, powstałą w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Prąd, który z niej popłynie, pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 120 tysięcy gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina. Wielka inwestycja Grupy PGE to w sumie 43 turbiny o łącznej mocy prawie 100 megawatów oraz dwie stacje transformatorowe. Na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice zbudowano 33 wiatraki o mocy dwóch megawatów i 10 wiatraków o mocy 2,2 megawata.

[ Czytaj więcej...]