Go to Top

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Zgodnie z unijnymi wymogami dotyczącymi odpadów poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki każde państwo członkowskie UE musi osiągnąć, wynosi 50 proc. w 2020 r. i 55 proc. od 2025 r. W związku ze zmianą metody obliczania poziomu recyklingu konieczne było zaktualizowanie celów pośrednich w sposób umożliwiający stopniowe dojście przez gminy do wymaganych poziomów w 2025 r. oraz kolejno w 2030 r. i 2035 r.

[ Czytaj więcej...]

Ekologiczne Tygrysy z Arconu

System separacji opakowań wykorzystywany w urządzeniach Tiger DePack pozwala zmaksymalizować ilość odzyskanego surowca. Zmniejsza to koszty związane z utylizacją odpadów, a pozyskany surowiec można wykorzystać na przykład do produkcji ekologicznego paliwa.

[ Czytaj więcej...]

Pronar „Orłem Innowacji”

Podlaska firma Pronar znalazła się wśród laureatów prestiżowego konkursu „Orzeł Innowacji” organizowanego przez redakcję „Rzeczpospolitej” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. Kapituła plebiscytu wyróżniła Mobilny Rozdrabniacz Szybkoobrotowy Pronar MRS 1.53 jako innowacyjne rozwiązanie wykorzystywane w branży recyklingowej.

[ Czytaj więcej...]

Firma przyjazna środowisku

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) przygotowała zupełnie nową inicjatywę w branży chemicznej – TECHCO Forum. Wydarzenie odbyło się w dniach 2-3 grudnia, a wzięło w nim udział ponad 50 ekspertów ze świata administracji unijnej i krajowej, nauki oraz biznesu. Zaprezentowano najważniejsze aktualne tematy, które są istotne nie tylko dla sektora chemicznego. Największym blokiem tematycznym było Forum Ekologiczne Branży Chemicznej.

[ Czytaj więcej...]

Bezpieczne chemikalia

W październiku Komisja Europejska opublikowała Strategię UE na rzecz  zrównoważonego rozwoju w zakresie chemikaliów. Celem tego dokumentu jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska, zawartego w Europejskim Zielonym Ładzie. Nowa strategia niesie ze sobą wiele wyzwań dla sektora chemicznego i jest szeroko komentowana w całej Europie.

[ Czytaj więcej...]