Go to Top

Rząd stawia na rozwój energii wiatrowej.

W 2021 roku zielone światło zyska realizacja projektów kolejnych 900 MW nowych mocy wiatrowych zainstalowanych na lądzie. Już nie tylko firmy produkujące zieloną energię, ale także przemysł i samorządy domagają się liberalizacji tzw. ustawy odległościowej, blokującej obecnie dostęp Polski do najtańszej na rynku energetyki wiatrowej. Dzięki wejściu w życie ustawy dającej podstawy do rozwijania wiatraków na morzu otworzyła się natomiast droga do realizacji pierwszych inwestycji w polskiej części Bałtyku. 

[ Czytaj więcej...]

Dwukomorowa śmieciarka Ekocel

Śmieciarka MEDIUM X5 to sprawdzone połączenie wydajności i ładowności, co pozwala na optymalizację trasy przejazdu śmieciarki zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Model ten to dwukomorowy pojazd z tylnym załadunkiem przeznaczony do zbierania dwóch różnych frakcji odpadów podczas jednej trasy.

[ Czytaj więcej...]

Odstępstwa od selektywnej zbiórki odpadów

Eksperci Unii Metropolii Polskich są sceptyczni wobec nowych przepisów umożliwiających odstępstwa od 5-pojemnikowej zbiórki odpadów. Ich zdaniem proponowane rozwiązania są nieprecyzyjne i mogą być trudne do wdrożenia. Zgodnie z projektem minister klimatu będzie mógł wydać na wniosek prezydenta miasta decyzję zezwalającą gminie na odstępstwo w zakresie 5-pojemnikowego zbierania odpadów komunalnych.

[ Czytaj więcej...]

Wyższe stawki za posegregowane odpady

W Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znajduje się algorytm, na podstawie którego wyliczane są maksymalne miesięczne stawki za odbiór odpadów. Do ustalenia opłaty za odpady komunalne zbierane selektywnie rady gminy będą brać pod uwagę wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę podawanego przez Główny Urząd Statystyczny.

[ Czytaj więcej...]

Testy MLT 737-130 PS+ NewAg

Wczoraj, 23 marca w siedzibie Manitou Polska – wcale nie online, nie zdalnie, tak po prostu, na żywo – odbył się pokaz i testy ładowarki teleskopowej MLT 737 w limitowanej wersji NewAg. Takich maszyn w Europie spotkamy tylko 133, z czego najwięcej właśnie w Polsce – blisko trzydzieści modeli. Jazda testowa przebiegała pod czujnym okiem Michała Świątka, a wszystkich informacji o maszynie udzielał Wojciech Mańkiewicz. Wszystko oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego i BHP. Mieliśmy niezwykłą przyjemność wziąć udział w tym spotkaniu.

[ Czytaj więcej...]