Go to Top

Rekomendacje

Rekordowy przetarg na samochody elektryczne

 


Krakowski Holding Komunalny (KHK) ogłosił przetarg nieograniczony na długoterminowy najem 46 samochodów elektrycznych na potrzeby urzędu miasta, miejskich spółek i jednostek organizacyjnych – poinformował w poniedziałek (11 marca) Urząd Miasta Krakowa.
Termin składania ofert upływa 11 kwietnia. Przetarg jest wynikiem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która nałożyła na samorządy obowiązek posiadania do 2020 r. minimum 10 procent samochodów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie.

– Z tego co mi wiadomo, to w tej chwili największy tego typu przetarg w Polsce, bowiem Kraków wynajmie jednorazowo 46 samochodów – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i wyjaśnił, że dzięki temu że jedna spółka zajmuje się przedsięwzięciem (jest liderem grupy zakupowej) zmniejszą się koszty administracyjne, które towarzyszyłyby indywidualnej realizacji procedur przetargowych przez poszczególne jednostki.
Dotąd, we flocie Gminy Miejskiej Kraków samochodów spełniających kryteria wynikające z ustawy o elektromobilności jest 13, pięć o napędzie elektrycznym i osiem napędzanych CNG.
– Zdecydowaliśmy się na przyjęcie formuły najmu długoterminowego samochodów na trzy lata. Przyjęty okres jest optymalny ze względu na dynamiczne tempo rozwoju technologii napędów pojazdów elektrycznych oraz zwiększającej się stale oferty rynkowej. KHK przeprowadzi też kolejne postępowanie przetargowe na zakup i montaż 39 wewnętrznych stacji ładowania dla jednostek wchodzących w skład grupy zakupowej – powiedział prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego Tadeusz Trzmiel.
W 2020 r. Gmina Miejska Kraków będzie mogła mieć maksymalnie 90 procent pojazdów spalinowych w swojej flocie. Do 2025 r. działania gminy będą polegały na sukcesywnym pozbywaniu się starych pojazdów spalinowych i zastępowaniu ich pojazdami zeroemisyjnymi, tak aby stanowiły one minimum 30 procent ogólnej liczby pojazdów floty gminy.
W ramach grupy zakupowej pojazdy osobowe zeroemisyjne pozyskają następujące jednostki: Urząd Miasta Krakowa, Straż Miejska Miasta Krakowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Transportu Publicznego, Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych oraz spółki miejskie MPWiK, MPEC, MPK, MI oraz KHK.