Go to Top

Rekomendacje

Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Służb Komunalnych

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami i Eneris Ochrona Środowiska postanowiły zwrócić uwagę przedsiębiorców i samorządowców na kwestię zagrożeń związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. W marcu 2019 r. powołali wspólnie Koalicję na Rzecz Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych. Inicjatywa ma na celu nie tylko ujednolicenie, pełnych i wiarygodnych statystyk branżowych, ale też powstania podstawowej wiedzy, np. o martwych polach w śmieciarkach.
Jak wynika z danych GUS, branża komunalna - figurująca w oficjalnych statystykach wraz z gospodarką wodną i ściekową - generuje wysoki wskaźnik wypadkowości - w 2017 roku odnotowano 7 wypadków śmiertelnych.
– Przepisy BHP rozsiane są w różnorodnych ustawach i rozporządzeniach. Znaczne wydatki związane z prawidłową ich implementacją, istotnie wpływają na całościowy koszt usług. W efekcie obszar BHP narażony jest na niedoinwestowanie i pobieżne traktowanie. Koalicja, którą powołujemy do życia, ma wesprzeć przedsiębiorców, ale i samorządy, w budowaniu bezpiecznego miejsca pracy w branży komunalnej. Ma też zwiększyć świadomość zagrożeń wśród mieszkańców i wyczulić ich na pewne zachowania – zapowiada Sławomir Rudowicz, przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.
Celem Koalicji jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych, dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi edukacji BHP, a także budowanie świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń.