Go to Top

Rekomendacje

Nowa sortownia odpadów w Lubaniu

Zakończyła się budowa sortowni do selektywnego zbierania odpadów w Lubaniu. Nowy obiekt będzie obsługiwał 150.000 mieszkańców z 14 gmin, zapewniając odzysk surowców wtórnych: plastików, metali i papieru. Wydajność nowej instalacji to 10.000 ton odpadów w ciągu roku.
Na realizację inwestycji Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 17 mln zł.

Nie byłoby to jednak możliwe bez krajowych pieniędzy z WFOŚiGW we Wrocławiu. Fundusz udzielił przedsiębiorstwu dwóch nisko oprocentowanych pożyczek (na wkład własny i płynność finansową) o łącznej kwocie około 23 mln zł. Koszt całej inwestycji to około 30 mln zł.
Lubański zakład zainwestował również w rozbudowę punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownię odpadów zielonych, z których produkowany będzie tzw. „polepszacz do gleby”. Ta instalacja o wydajności 3.000 ton rocznie wyposażona została w systemy intensywnego napowietrzania i zraszania, a wokół nasadzono drzewa i krzewy.