Go to Top

Rekomendacje

V Forum Ochrony Środowiska

Gospodarka Obiegu Zamkniętego była głównym tematem pierwszego dnia obrad Forum Ochrony Środowiska, które odbywało się w Warszawie 15-16 kwietnia. Izba Gospodarcze Wodociągi Polskie tradycyjnie już zaprosiła na nie przedstawicieli branży, rządu, samorządu oraz instytucji naukowych. W tak znamienitym gronie – praktyków i teoretyków – wykłady i dyskusje panelowe miały wyjątkowy walor merytoryczny.

Inauguracyjny wykład mający dać odpowiedź na retoryczne pytanie – GOZ: wyzwanie jutra czy dzisiejsza konieczność – wygłosił wiceminister Sławomir Mazurek. Oprócz niego o różnych aspektach GOZ mówili tego dnia m.in. dyrektor Departamentu Innowacji w Min. Przedsiębiorczości i Technologii Jan Filp Staniłko czy Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko oraz prof. Jacek Mąkinia z Politechniki Gdańskiej.
Doświadczeniami podzielili się także – Bruno Tisserand z federacji EurEau mówiący m.in. o wykorzystaniu zrecyklingowanej wody w rolnictwie oraz Daniel Larsson z Ambasady Szwecji opowiadający o wykorzystaniu biogazu z odpadów ściekowych do zasilania pojazdów komunikacji miejskiej.
Drugi dzień obrad odbywał się pod hasłem: Przedsiębiorstwo Wod-Kan 5.0. Więcej na temat V Forum Ochrony Środowiska napiszemy w kolejnym wydaniu „Pośrednika Komunalnego”  (mz)