Go to Top

Rekomendacje

Miliony na umocnienia brzegów

W ramach programu ochrony brzegów morskich urzędy morskie realizowały w 2018 r. inwestycje związane ze sztucznym zasilaniem plaż, budową i utrzymaniem umocnień brzegowych oraz monitoringiem za ponad 34,3 mln zł – wynika z informacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
– W 2018 r. w ramach programu ochrony brzegów morskich urzędy morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie realizowały 19 zadań – powiedział Paweł Krężel z ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Jak dodał, w ustawie budżetowej na 2018 r. na realizację programu zaplanowano środki w wysokości 34,5 mln zł.
Z informacji przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni wynika, że w 2018 r. naprawiano uszkodzone umocnienia brzegowe na Westerplatte, wykonano także m.in. sztuczne zasilanie na Półwyspie Helskim oraz monitoring brzegu.
Ponadto urząd realizował dwa przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych. To ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej.
Z kolei na terenie podległym Urzędowi Morskiemu w Słupsku m.in. przebudowywano opaskę brzegową w Jarosławcu, odbudowywano ostrogi w okolicach portu Darłowo, ponadto wykonano monitoring brzegu morskiego. Urząd rozpoznał także nagromadzenie osadów z głębi morza, które nadawałyby się do wykorzystania na morskim brzegu.
Natomiast na terenie Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2018 r. wykonano sztuczne zasilanie między Niechorzem a Rewalem, próbowano także wykonać rozpoznanie pól poboru kruszywa w rejonie Dziwnowa oraz wykonano monitoring i skanowanie laserowe odcinka wybrzeża zarówno morskiego, jak i morskich wód wewnętrznych.