Go to Top

Rekomendacje

Ewidencja odpadów tylko elektronicznie

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie – stanowi uchwalona przez Sejm nowela Ustawy o odpadach. Nowelizacja doprecyzowuje przepisy odnoszące się do funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowe przepisy precyzują m.in. to, że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Nowela przewiduje również możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów.
Ustawa zakłada ponadto, że identyfikacja drobnych wytwórców odpadów np. części rolników odbywać się będzie za pomocą numeru PESEL. System w latach 2019-2028 ma kosztować ponad 45 mln zł.