Go to Top

Rekomendacje

Standardy utrzymania trawników

W Łodzi przyjęto sześć standardów regulujących system koszenia miejskich trawników. Wyznaczają one system koszenia, który uwzględnia zarówno charakter oraz przeznaczenie terenu, jak i ekologiczne potrzeby. I tak w strefach ochrony przyrody nie będzie żadnych ingerencji i prac pielęgnacyjnych. W pozostałych strefach przyrodniczych prace będą miały ograniczony do minimum zakres. Natomiast wykoszenia w strefach parkowo-rekreacyjnych, osiedlowych oraz w pasach drogowych pozostaną na poziomie zbliżonym do obecnego. Nie zmieni się też intensywność prac pielęgnacyjnych w strefach wypoczynku i rekreacji