Go to Top

Rekomendacje

Śmieciowe piktogramy

Wkrótce korespondencja Urzędu Miasta Katowice zostanie uzupełniona o nowy element – niebieski piktogram przypominający o segregacji śmieci i ułatwiający ją poprzez wskazanie właściwego koloru pojemnika. Odpowiednie piktogramy zostały stworzone także dla materiałów, które po zużyciu powinny zostać wrzucone do stosownych kontenerów na szkło, plastik, metal oraz odpady bio. Ich kolorystka jest zgodna z kolorami na pojemnikach i dodatkowo zawiera informację słowną oraz hasło akcji „Podaj dalej!".

Każda zainteresowana firma, czy osoba nie tylko z terenu Katowic, będzie mogła z nich korzystać na zasadzie licencji otwartej i we własnym zakresie modyfikować znaki (www.katowice.eu). Inicjatorem akcji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, zajmujące się odbiorem i przetwarzaniem odpadów na terenie Katowic.
Poza segregacją, urząd realizuje politykę proekologiczną ograniczając m.in. zużycie papieru. Od ponad dekady funkcjonuje elektroniczny system obiegu dokumentów, który umożliwia korespondencję między wydziałami urzędu w formie elektronicznej. Mieszkańcy również coraz chętniej korzystają z elektronicznej formy dostarczania dokumentów poprzez platformę ePUAP oraz SEKAP, podpisując dokumenty profilem zaufanym. Tylko w 2018 roku do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło ponad 30 tysięcy wniosków w formie elektronicznej.
Kolejne ekologiczne rozwiązanie wdrożone w Katowicach, to zmniejszenie liczby drukowanych materiałów promocyjnych. Broszury, ulotki i foldery informujące o mieście czy dostępnych dla mieszkańców usługach, są drukowane w niewielkich nakładach, a pełna informacja znajduje się na stronie internetowej lub jako plik do pobrania. Przy wyborze materiałów promocyjnych miasto także stawia na rozwiązania proekologiczne. Do tej pory produkowane były np. torby materiałowe, butelki na wodę, bidony sportowe czy kubki termiczne, których można używać wielokrotnie i zmniejszyć zużycie plastikowych materiałów.