Go to Top

Rekomendacje

Ścieki z Warszawy w Zatoce Gdańskiej

Po awarii kolektora zrzucone do Wisły nieczystości z Warszawy w ubiegły piątek dotarły do Zatoki Gdańskiej. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał komunikat zalecający unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz Zatoki Gdańskiej w rejonie od Stogów do Mikoszewa. Wykryto tam bowiem nieznaczne przekroczenie normy ilości bakterii Escherichia coli.

– Nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli stwierdzono w próbce wody pobranej z miejsca, gdzie zwykle organizowane jest kąpielisko na Stogach (26). Pomorski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny zaapelował o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej od miejscowości Stogi do miejscowości Mikoszewo w celach rekreacyjnych oraz socjalno-bytowych – poinformowała Anna Obuchowska, zastępca PPWIS. Całe szczęście, że skończyły się wakacje...