Go to Top

Rekomendacje

Butelkomaty to konieczność

W wielu krajach UE widok na ulicach butelkomatów to codzienność, gdyż doskonale wspierają odzysk surowców. W Polsce to jeszcze rzadkość, ale pierwsze „jaskółki” pojawiają się na ulicach miast. Wśród nich są automaty firmy Eurven, które posiadają dotykowy ekran, za pomocą którego można wybrać cel dotacji, na którą każdy użytkownik może przekazać środki uzyskane z surowców zdeponowanych w urządzeniu. W Polsce dystrybucję maszyn prowadzą spółki INTEREKO i TEKOeco

Zbiórkę surowców w butelkomatach „Eurven” ułatwia odpowiednia ilość wrzutni. W zależności od typu frakcji surowce, po zgnieceniu danego opakowania, są zbierane oddzielnie wewnątrz maszyny. Powołując się na doświadczenie partnerów zagranicznych, wszystkie typy recyklomatów nie powinny bezpośrednio wypłacać środków finansowych, a jedynie być częścią systemu lojalnościowego lub systemu kaucyjnego, w które zaangażowane powinny być podmioty prywatne – sklepy, producenci opakowań oraz chcące brać udział w akcjach promocyjnych sieci handlowe oraz jednostki samorządowe (z pomocą PSZOK-ów), które odpowiedzialne są za osiągnięcie coraz wyższych poziomów odzysku. Ponadto prócz opcji lojalnościowych, butelkomat posiada opcję zbiórki eko-punktów (eko-karatów), które wymienić można na różnego rodzaju zniżki, programy promocyjne itp.
System kompaktowania oparty jest na dwóch walcach rotujących, zgniatających odpady opakowaniowe, który wyposażony jest w czujniki przeciążeniowe pozwalające na wyłączenie urządzenia w przypadku przedostania się do wewnątrz materiałów zakłócających m.in. kamieni i szkła. Urządzenia posiadają zdalny system zarządzania i konfiguracji  wraz z opcją alertów i powiadomień, a dzięki platformie internetowej Ecoweb umożliwia zmiany przekazu multimedialnego/reklamowego oraz rodzaju druku kuponów lub opcji promocyjnej. System informatyczny przechowuje wszelkie dane statystyczne dotyczące ilości zebranych surowców z każdego urządzenia gdziekolwiek na świecie. Butelkomaty mogą zostać wyposażone w czytniki kart magnetycznych bądź skaner kodów kreskowych dla identyfikacji i prowadzenie rozlicznych akcji lojalnościowych.
W zależności od opcji wyposażenia butelkomaty mogą posiadać dodatkowo skanery detekcji materiałów lub kodów kreskowych, które będą odpowiednio kierowały typ surowca do konkretnego pojemnika wewnętrznego maszyny, jednakże w tego typu recyklomatach niezbędne jest wrzucanie surowców o kształcie pierwotnym (niezgniecionym). Jest to na tyle uciążliwe dla zbierających, że wymaga dużej ilości miejsca w domach i mieszkaniach dla potrzeb magazynowania surowców.